Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2014 09:08

青樓曲其一

白馬金鞍從武皇,
旌旗十萬宿長楊。
樓頭少婦鳴箏坐,
遙見飛塵入建章。

 

Thanh lâu khúc kỳ 1

Bạch mã kim yên tòng Vũ hoàng,
Tinh kỳ thập vạn túc Trường Dương.
Lâu đầu thiếu phụ minh tranh toạ,
Dao kiến phi trần nhập Kiến Chương.

 

Dịch nghĩa

Vua Vũ Đế cưỡi ngựa trắng, yên vàng,
Đoàn tuỳ tùng cờ quạt chục vạn người, nghỉ đêm ở Trường Dương.
Trên lầu có nhạc công trẻ đẹp tấu đàn tranh,
Từ xa nhìn, tưởng như bụi đường bay tới cung Kiến Chương.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua Vũ Đế yên vàng ngựa trắng
Cùng tuỳ tùng đêm đóng Trường Dương
Tấu đàn trẻ đẹp cô nương
Nhìn xa bụi tới Kiến Chương điện vàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngựa trắng yên vàng theo Vũ Đế
Tinh kỳ mười vạn trú Trùng Dương
Trên lầu gái trẻ đàn tranh gảy
Xa thấy bụi bay tận Kiến Chương.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vũ Đế cưỡi yên vàng ngựa trắng,
Tuỳ tùng chục vạn ở Trường Dương.
Nhạc công trẻ đẹp đàn tranh tấu,
Tưởng bụi từ xa tới Kiến Chương.

15.00
Trả lời