Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 12:30

聽流人水調子

孤舟微月對楓林﹐
分付鳴箏與客心。
嶺色千重萬重雨﹐
斷弦收與淚痕深。

 

Thính lưu nhân thuỷ điệu tử

Cô chu vi nguyệt đối phong lâm,
Phân phó minh tranh dữ khách tâm.
Lãnh sắc thiên trùng vạn trọng vũ,
Đoạn huyền thâu dữ lệ ngân thâm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Thuyền trăng một lá trước rừng phong
Trầm bổng đàn khuya khách não lòng.
Nặng hạt mưa đêm trời đổ lạnh
Đường tơ đứt đoạn lệ tuôn dòng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Rừng phong trăng nhạt một thuyền buông,
Đàn khuya dìu dặt dạ khách buồn.
Sấc trời lạnh lẽo mưa mù mịt,
Tiếng tơ đã dứt lệ rơi tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền cô đơn rừng phong trăng nhạt
Mặc lòng mình theo khúc đàn ai
Núi non trùng điệp mưa dài
Đàn đà ngưng gảy, mắt ai lệ nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rừng phong trăng mảnh chiến thuyền đơn
Lòng khách phôi pha với tiếng đàn
Vẻ núi ngàn trùng mưa nặng hạt
Đứt dây lưu luyến lệ ngân tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng phong một lá thuyền trăng đơn,
Dìu dặt đàn khuya dạ khách buồn.
Nặng hạt mưa đêm trời sắc lạnh,
Đường tơ đứt đoạn lệ dòng tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời