Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 18:26

送薛大赴安陸

津頭雲雨暗湘山,
遷客離憂楚地顏。
遙送扁舟安陸郡,
天邊何處穆陵關。

 

Tống Tiết đại phó An Lục

Tân đầu vân vũ ám Tương sơn,
Thiên khách ly ưu Sở địa nhan.
Dao tống biển chu An Lục quận,
Thiên biên hà xứ Mục Lăng quan.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mây mưa đầu bến ám non Tương
Đất Sở buồn xa khách võ vàng
Xa tiễn con thuyền về Lục quận
Chân trời đâu nhỉ Mục Lăng quan


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu bến mây mù mịt núi Tương
Khách đày đất Sở ố dung nhan
Mục Lăng viễn xứ xa vời vợi
An Lục thuyền con tít dặm ngàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây mưa làm núi Tương ủ rũ
Khách đi đày rời Sở u buồn
Tiễn về An Lục cánh buồm
Mục Lăng quan ải thẳng luôn chân trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mưa gió bến sông mờ núi Tương
Mặt lo đến Sở chuyển rời quan
Thuyền đi An Lục từ xa tiễn
Đâu chốn bên trời ải Mục Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu bến mây mưa mờ núi Tương
Khách đày đất Sở mặt buồn vương.
Mục Lăng nào xứ ven trời thẳm,
An Lục thuyền con tít dặm trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời