送竇七

清江月色傍林秋,
波上熒熒望一舟。
鄂渚輕帆須早發,
江邊明月為君留。

 

Tống Đậu thất

Thanh giang nguyệt sắc bạng lâm thu,
Ba thượng huỳnh huỳnh vọng nhất chu.
Ngạc chử khinh phàm tu tảo phát,
Giang biên minh nguyệt vị quân lưu.

 

Dịch nghĩa

Sông trong, trăng sáng bên rừng thu,
Thấy con thuyền ngời sáng trên sóng.
Cánh buồm nhẹ đã sớm rời cù lao Ngạc,
Chỉ còn vầng trăng sáng bên bờ sông là còn mãi với ông.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên rừng thu, sông trong, trăng sáng
Thấy con thuyền trên sóng lung linh
Cánh buồm bến Ngạc khuất hình
Bên sông trăng sáng vị tình theo ông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rừng thu trăng rạng dọi sông trong
Một chiếc thuyền trôi sóng chập chùng
Buồm nhẹ vội rời xa bến Ngạc
Bờ sông bóng nguyệt sáng vì anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước trong trăng tỏ cạnh rừng thu
Trên sóng thuyền ai thấy mờ mờ
Cồn Ngạc buồm con rời bến sớm
Bên sông trăng sáng vì anh lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông trong, trăng sáng bên rừng thu,
Ngời sáng con thuyền trên sóng mù.
Buồm nhẹ sớm rời cồn nổi Ngạc,
Còn vầng trăng sáng, ông bên bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời