從軍行其一

烽火城西百尺樓﹐
黃昏獨上海風秋。
更吹羌笛關山月﹐
無那金閨萬里愁。

 

Tòng quân hành kỳ 1

Phong hoả thành tây Bách Xích lâu,
Hoàng hôn độc thướng hải phong thu.
Cánh xuy Khương địch “Quan san nguyệt”,
Vô ná kim khuê vạn lý sầu.

 

Dịch nghĩa

Phong hoả đài bên thành cao trăm thước
Buổi hoàng hôn, một mình lên lầu giữa gió thu vùng Thanh Hải
Tiếng sáo Khương lại thổi khúc “Quan san nguyệt”
Trong chốn khuê vàng, làm sao không sầu mối sầu vạn dặm.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đài lửa bờ tây Bách Xích lầu
Chiều thu biển sóng gió chèn nhau
Sáo Khương khắc khoải “Quan san nguyệt”
Sao chốn phòng khuê chẳng lịm sầu

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Bên lầu khói ngất thành tây (tê)
Chiều hôm gió mát ngồi kề bể thu
Bóng trăng địch trỗi ngàn dâu
Lòng khuê muôn dặm đeo sầu khôn khuây


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Ngồi trông ngọn lửa lầu cao
Chênh chênh bóng ác ào ào gió thu
“Quan san” là khúc ở đâu
Khiến người muôn dặm mối sầu dở dang


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bách Xích Lầu lửa báo tây thành
Chiều thu gió biển một mình lên
Sáo Khương thổi điệu Trăng Ải Núi
Đâu lẽ phòng khuê vạn dặm buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phong hoả bên thành trăm thước cao,
Gió thu Thanh Hải một mình lầu.
Sáo Khương trổi khúc “Quan san nguyệt”,
Trong chốn khuê vàng vạn dặm sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]