西宮春怨

西宮夜靜百花香,
欲捲珠簾春恨長。
斜抱雲和深見月,
朦朧樹色隱昭陽。

 

Tây cung xuân oán

Tây cung dạ tĩnh bách hoa hương,
Dục quyển châu liêm xuân hận trường.
Tà bão vân hoà thâm kiến nguyệt,
Mông lung thụ sắc ẩn Chiêu Dương.

 

Dịch nghĩa

Ở cung Tây, đêm vắng, trăm hoa toả mùi thơm,
Muốn cuộn rèm châu, mối hận xuân dâng đầy.
Ôm nghiêng đàn vân hoà trông mãi vầng trăng,
Cây cối mịt mùng che cung điện Chiêu Dương.


Tây cung tức Trường Tín cung, do Hán Cao Tổ cho xây trong hoàng thành Trường An cho các cung nữ bị thất sủng cư trú. Cung này đến đời Đường vẫn còn xử dụng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăm hoa đêm vắng ngát cung Tây,
Toan cuốn rèm châu hận bỗng đầy.
Nghiêng ngả cung đàn trong bóng nguyệt,
Chiêu Dương thấp thoáng giữa ngàn cây.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Cung Tây đêm vắng ngát hoa xuân
Muốn cuốn rèm châu oán hận dâng
Ôm ấp cung đàn nghiêng dáng nguyệt
Chiêu Dương mờ mịt bóng cây ngàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đêm tây cung lặng, ngát trăm hương,
Toan cuốn rèm châu hận vấn vương.
Chênh chếch ôm đàn nhìn vẻ nguyệt,
Mịt mờ cây lá bóng Chiêu Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tây cung đêm tĩnh bách hoa hương,
Muốn cuốn rèm châu xuân hận trường.
Nghiêng áp Vân Hòa, chỉ thấy nguyệt,
Mông lung cây khuất bóng Chiêu Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Cung tây hoa ngát, quãng đêm trường,
Muốn cuốn rèm châu, dạ ngổn ngang.
Ôm chéo cây đàn nhòm ánh nguyệt,
Bóng cây mờ mịt điện Chiêu Dương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tây cung đêm ngát hương hoa,
Rèm châu muốn cuốn, xuân qua hận lòng.
Ôm đàn, nhìn mãi trăng trong,
Chiêu Dương cây khuất chỉ trông mịt mờ!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung yên tĩnh trăm hoa đua ngát
Muốn kéo rèm lại ngán xuân dài
Ôm đàn ngồi ngắm trăng soi
Mung lung trong lá thấy đài Chiêu dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tây cung đêm vắng ngạt ngào hương
Toan cuốn rèm châu hận vấn vương
Ôm chéo đàn trăng ngơ ngẩn bóng
Mịt mùng sắc lá bóng Chiêu Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Trăm hoa đêm ngát cung tây
Rèm châu rắp cuốn, hận này khôn ngơ
Ôm đàn trông nguyệt thẩn thơ
Đền Chiêu Dương nọ lờ mờ sắc cây


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Mé tây đêm ngát mùi hương
Rèm châu bỏ mặc, mình thương nỗi mình
Ôm đàn đứng suốt năm canh
Mơ màng bóng thỏ ở cành Chiêu Dương


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối