塞上曲

蟬鳴空桑林,
八月蕭關道。
出塞復入塞,
處處黃蘆草。
從來幽并客,
皆向沙場老。
莫學遊俠兒,
矜誇紫騮好。

 

Tái thượng khúc

Thiền minh không tang lâm,
Bát nguyệt Tiêu Quan đạo.
Xuất tái phục nhập tái,
Xứ xứ hoàng lô thảo.
Tòng lai U Tinh khách,
Giai hướng sa trường lão.
Mạc học du hiệp nhi,
Căng khoa tử lưu hảo.

 

Dịch nghĩa

Ve kêu trong rừng dâu đã rụng hết lá
Tháng tám ở cửa ải Tiêu Quan
Ra khỏi ải rồi lại vào ải
Đâu dâu cũng chỉ thấy cỏ lau đã úa vàng
Xưa nay những người ở U châu và Tinh châu
Đều sống chết một đời ở sa trường
Xin đừng học thói người hiệp sĩ du hành
Khoe khoang con ngựa xích thố oai hùng của mình


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ve kêu kêu trơ trọi rừng dâu
Tiêu Quan tháng tám biên tái sầu
Ra vào cửa ải vài ba lượt
Lau lách cỏ cây úa một màu
Xưa nay U Tinh người lính thú
Sống chết sa trường chung một kiếp
Ai ơi xin đừng làm hiệp sĩ
Khoe mộng anh hùng làm nghiệp dĩ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Rừng dâu hoang vắng, ve kêu,
Tiêu Quan, tháng tám đường nhiều đắng cay.
Ải, ra, rồi lại vào ngay,
Nơi nào lau lách đến nay cũng vàng.
U, Tinh, lính thú phàn nàn,
Mọi người, cát bụi đều làm già đi.
Đừng theo bọn trẻ làm chi,
Tử Lưu, ngựa tốt, làm gì mà kiêu?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ve kêu giữa khoảng rừng dâu
Tiêu Quan tháng tám ngả màu sang thu
Vào ra biên ải lu bù
Nơi Nơi sắc cỏ trời thu ngả vàng
Tòng quân hai chốn U, Tinh
Về gia đầu bạc phong trần ích chi
Chớ theo đòi thói hiệp nhi
Khoe nòi ngựa quý có gì là hay.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ve kêu trong rừng dâu vắng lặng
Trên đường đi tháng tám Tiêu Quan
Đi qua đi lại nhiều lần
Đâu đâu cũng thấy khô cằn cỏ lau
Xưa nay U Tinh châu lính thú
Sống tới già đồn trú sa trường
Đâu theo bọn trẻ thói thường
Chỉ khoe mẽ có ngựa lông tía hùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ve kê rừng dâu hoang
Đường Tiêu Quan tháng tám
Cửa ải ra rồi vào
Chốn chốn lau vàng xám
Xưa nay khách U Tinh
Già vì bụi cát lắm
Đừng như bọn hiệp du
Ngựa tốt kiêu căng nhảm


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Rừng dâu trụi lá ve kêu
Ải Tiêu Quan tháng Tám hiu hiu rồi
Ra ải lại trở vào thôi
Cỏ lau vàng úa khắp nơi một màu
Xưa nay người U, Tinh châu
Một đời sống chết không đâu sa trường
Chớ làm hiệp sĩ phong sương
Khoe khoang ngựa quý can trường mà chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời