塞下曲其二

飲馬渡秋水,
水寒風似刀。
平沙日未沒,
黯黯見臨洮。
昔日長城戰,
咸言意氣高。
黃塵足今古,
白骨亂蓬蒿。

 

Tái hạ khúc kỳ 2

Ẩm mã độ thu thuỷ,
Thuỷ hàn phong tự đao.
Bình sa nhật vị một,
Ảm ảm kiến Lâm Thao.
Tích nhật Trường Thành chiến,
Hàm ngôn ý khí cao.
Hoàng trần túc kim cổ,
Bạch cốt loạn bồng mao.

 

Dịch nghĩa

Cho ngựa uống nước, qua dòng sông thu,
Nước lạnh, gió như dao cắt.
Trên bãi cát phẳng, mặt trời chưa lặn,
Nhìn thấy Lâm Thao mờ mịt xa xa.
Ngày xưa, chiến đấu ở Trường Thành,
Mọi người đều biểu lộ ý khí cao.
Bụi vàng đủ hết chuyện xưa nay,
Chỉ còn xương trắng lẫn lộn trong cỏ dại.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Băng sông thu, ngựa uống
Nước lạnh cắt như dao
Bãi cát chiều chưa tắt
Xa mờ luỹ Lâm Thao
Xưa Trường Thành giáp trận
Quân thét, khí dâng trào
Bụi phủ vàng kim cổ
Xương tàn trộn rễ lau.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cho ngựa qua dòng thu uống nước,
Nước lạnh gió như dao cắt da.
Trên bãi cát bằng trời sắp lặn,
Lâm Thao nhìn thấy mờ xa xa.
Ngày xưa chiến địa Trường Thành ấy,
Ý khí cao người biểu lộ ra.
Đủ hết bụi vàng chuyện lúc trước,
Chỉ còn xương lẫn cỏ cùng hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ngựa dừng uống nước sông thu,
Gió như dao cắt, nước nhừ buốt da
Đứng trên bãi cát, chiều tà,
Thấy Lâm Thao ở tít xa mịt mờ.
Trường Thành chiến đấu hôm xưa,
Ai đều cũng có dư thừa chí cao.
Chuyện xưa nay bụi ố nhầu,
Chỉ còn xương trắng chen màu cỏ hoang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]