Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 18:10

芙蓉樓送辛漸其二

丹陽城南秋海陰﹐
丹陽城北楚雲深。
高樓送客不能醉﹐
寂寂寒江明月心。

 

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 2

Đan Dương thành nam thu hải âm,
Đan Dương thành bắc Sở vân thâm.
Cao lâu tống khách bất năng tuý,
Tịch tịch hàn giang minh nguyệt tâm.

 

Dịch nghĩa

Phía nam thành Đan Dương hồ thu râm mát,
Phía bắc thành Đan Dương nhiều mây Sở.
Tiễn khách trên lầu cao không tiện uống say,
Sông lạnh tịch mịch, lòng ta trong sáng như vầng trăng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đan Dương nam, biển thu râm
Đan Dương bắc, mây Sở trầm trầm bay
Lầu cao tiễn bạn chẳng say
Tiếng sông im lạnh, tâm này như trăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đan Dương thành nam biển vọng thu
Đan Dương thành bắc Sở mây mù.
Lầu cao tiễn khách không say rượu
Lòng sáng trăng sông lạnh mịt mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nam Đan Dương hồ thu râm mát
Mây Sở nhiều phía bắc thành này
Lầu cao không tiện uống say
Tịch liêu sông lạnh, lòng này tựa trăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Biển thu bóng ngả nam Đan Dương
Mây Sở Đan Dương bắc kín giăng
Tiễn khách lầu cao say chẳng bõ
Lặng yên sông lạnh lòng như trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yesterday

Nam thành man mác phủ Đan Dương
Phía bắc trông xa mây Sở dường
Tiễn khách lầu cao say ngại chén
Vỗ bờ sông lạnh sáng trăng sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đan Dương thành nam, biển âm u
Đan Dương thành bắc, mây mịt mù
Tiễn khách lầu cao, say chẳng tiện
Lòng bày sông lạnh với trăng thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ thu râm mát nam Đan Dương,
Thành bắc Đan Dương mây Sở vươn.
Tiễn khách lầu cao không tiện uống,
Lòng ta yên lặng sáng sông gương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đan Dương nam lạnh hồ thu,
Bắc Đan Dương mây Sở mù mịt bay.
Trên lầu tiễn khách chẳng say,
Bên sông, lòng thấy hình hài như trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời