芙蓉樓送辛漸其一

寒雨連江夜入吳,
平明送客楚山孤。
洛陽親友如相問,
一片冰心在玉壺。

 

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô,
Bình minh tống khách Sở sơn cô.
Lạc Dương thân hữu như tương vấn,
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.

 

Dịch nghĩa

Mưa lạnh rơi khắp mặt sông trong đêm vào đất Ngô,
Khi trời sáng tiễn khách chỉ có ngọn núi đất Sở trơ trọi.
Nếu như bạn bè thân thích ở Lạc Dương có hỏi thăm,
(Thì xin đáp tôi vẫn giữ) một mảnh lòng trong sáng như băng trong bình ngọc.


Phù Dung lâu do vua nhà Đông Tấn cho xây và đặt tên ở tại phía tây bắc thành Trấn Nam phủ (nay là tây bắc huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô).

Hai câu cuối bài thơ ý nói nếu người quen cũ ở Lạc Dương có hỏi thăm về tôi, thì hãy báo họ rằng tôi vẫn giữ nguyên tấm lòng trong sáng, không tham lam dục vọng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Vào Ngô, mưa lạnh tràn sông
Sớm mai đất Sở núi buồn tiễn chân
Lạc Dương bè bạn hỏi han
Rằng trong hồ ngọc lòng băng vẫn ngời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mưa lạnh sông đêm vào đất Ngô
Sáng ra tiễn khách, núi trơ vơ
Lạc Dương nếu có ai thăm hỏi
Một mảnh lòng băng ở ngọc hồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Đình Tín

Tràn sông mưa lạnh vào Ngô
Sáng ra tiễn bạn Sở trơ núi chằm
Lạc Dương bạn hữu hỏi thăm
Thưa rằng một tấm lòng băng ngọc bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đêm mưa, sông lạnh, vào Ngô
Sáng Sở, tiễn bạn, trơ vơ núi ngàn
Lạc Dương, ai đó hỏi thăm
Thưa giùm vẫn giữ tuyết băng tấm lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Về Ngô sông lạnh tối mưa rơi
Tiễn khách rạng ngày núi Sở côi
Bằng hữu Lạc Dương thương tưởng hỏi
Ngọc hồ băng giá cõi lòng tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Đêm sông mưa lạnh vào Ngô,
Bình minh núi sở trơ vơ tiễn người.
Lạc Dương nếu bạn hỏi tôi,
Xin thưa lòng vẫn trong nơi ngọc hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

cảm nhận

Thưởng thức những bản dịch hay cảm thấy thật hứng thú, nhưng đọc đến câu cuối của mỗi bài trong lòng dường như "lạnh lẽo" cùng tác giả!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của trongvu

Mưa lạnh dọc sông đêm tới Ngô,
Núi buồn lẻ tiễn lúc tinh mơ.
Lạc Dương bạn hữu mà thăm hỏi,
Thưa hộ: lòng băng tại ngọc hồ.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Khắp sông mưa, tối vào Ngô,
Sáng đưa khách Sở, núi cô quạnh nằm.
Lạc Dương, các bạn hỏi thăm,
Đáp: "Trong bình ngọc, tuyết băng tấm lòng."

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Mưa lạnh đầy sông đêm tới Ngô
Sớm ra tiễn khách Sở non cô
Lạc Dương bạn hữu ai người hỏi
Bình ngọc lòng băng một tấm thờ.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối