Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 02:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/12/2005 02:17

盧溪別人

武陵溪口駐扁舟,
溪水隨君向北流。
行到荊門上三峽,
莫將孤月對猿愁。

 

Lư khê biệt nhân

Vũ Lăng khê khẩu trú biên chu,
Khê thuỷ tuỳ quân hướng bắc lưu.
Hành đáo Kinh Môn thướng Tam Giáp,
Mạc tương cô nguyệt đối viên sầu.

 

Dịch nghĩa

Ở cửa khe Vũ Lăng đậu một chiếc thuyền con
Dòng nước khe theo anh chuỷ về bắc
Anh đi đến Kinh Môn, ngược lên Tam Giáp
Chớ đem vầng trăng cô đơn đối với nỗi buồn của vượn.


Lư khê là một khe nước ở Vũ Lăng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vũ Lăng đậu một chiếc thuyền con,
Dòng nước theo anh chảy bắc tuôn.
Anh đến Kinh Môn, Tam Giáp ngược,
Trăng đơn chớ đối vượn đang buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Thuyền con đậu cửa Vũ Lăng
Theo người về bắc nước phăng dập dồn
Ngược Tam Giáp đến Kinh Môn,
Chớ đem trăng chiếc sánh buồn vượn kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]