閨怨

閨中少婦不知愁,
春日凝妝上翠樓。
忽見陌頭楊柳色,
悔教夫婿覓封侯。

 

Khuê oán

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.

 

Dịch nghĩa

Người thiếu phụ nơi phòng khuê không biết buồn,
Ngày xuân trang điểm đẹp đẽ bước lên lầu biếc.
Chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu đường,
Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu.


Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Ngữ văn 10 giai đoạn từ 2007.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Phòng khuê thiếu phụ sầu biết chi,
Lên lầu trang điểm buổi xuân thì.
Đầu đường chợt thấy liễu khoe sắc,
Chồng kiếm phong hầu, hối để đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pang De

Thiếu phụ trong khuê biết khổ nào
Ngày xuân trang điểm diễu lầu cao
Mới hay đầu ngõ xanh màu liễu
Hối để chồng đi kiếm áo bào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của kua1

Thiếu phụ nàng ơi sao vô tri
lên lầu xuân điểm đẹp ai bì.
Ngoảnh trông dương liễu màu xanh ấy,
Phong hầu hối đã để chia ly.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về "ngưng trang"

Bạn Tiêu Đồng Vĩnh Học có ý kiến rất xác đáng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lạm bàn

Đóng góp của bạn Tiêu Đồng Vĩnh Học vô cùng chính xác!
Xin góp ý thêm đôi điều:để bản dịch thật hoàn hảo, ta cần chú ý các cụm từ:"ngưng trang","hốt kiến","dương liễu sắc" Đó chính là "cái thần" của bài thơ.
."dương liễu sắc" :chính cái sắc xanh xanh thẳm của liễu đã khiến thiếu phụ giật mình,chạnh lòng,hối hận...
màu dương liễu xanh, cái sắc xuân tươi phơi phới đó gây nên 1 liên tưởng về tuổi xuân.Cái xanh tươi đó đối lập với hoàn cảnh, tâm tình hiện tại...Ngày xuân tươi đẹp,ngắn ngủi dần trôi đi mà không có chồng bên cạnh-> đau xót dường bao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Tú Vinh

Nào biết sầu, thiếu phụ khuê phòng
Ngày xuân lộng lẫy lên lầu trông
Giật mình thấy liễu cuối đường thắm
Hối tiếc khuyên chồng kiếm ấn phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Phòng khuê nàng chửa biết buồn
Ngày xuân điểm phấn tô son lên lầu
Chợt trông đường liễu xanh màu
Xui ai tìm cái phong hầu mà chi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ngẩn ngơ thiếu phụ quên sầu
Ngày xuân trang điểm lên lầu dạo chơi
Chợt nhìn bờ liễu xanh tươi
Hối cho phu tế kiếm nơi phong hầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Buồng xuân nàng có biết chi sầu
Trang điểm xong lên ngắm cảnh lầu
Chợt thấy bên đường xanh sắc liễu
Hối xui chồng dõi bước công hầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Phòng khuê nàng chẳng biết chi sầu,
Trang điểm ngày xuân đứng thuý lâu.
Chợt thấy bên đường hàng liễu biếc,
Tiếc xui chàng kiếm ấn phong hầu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối