Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2014 09:55

寄穆侍御出幽州

一從恩譴度潚湘,
塞北江南萬里長。
莫道薊門書信少,
雁飛猶得到衡陽。

 

Ký Mục thị ngự xuất U Châu

Nhất tòng ân khiển độ Tiêu Tương,
Tái bắc Giang Nam vạn lý trường.
Mạc đạo Kế Môn thư tín thiểu,
Nhạn phi do đắc đáo Hành Dương.

 

Dịch nghĩa

Tuân theo ơn vua khiển trách, đi tới Tiêu Tương,
Từ ải bắc tới vùng Giang nam là cả vạn dặm đường.
Đừng có nói thư từ Kế Môn đến ít,
Nhạn vẫn còn bay tới Hành Dương.


U Châu nay gồm hai huyện Trực Lệ và Phụng Thiên của tỉnh Hà Bắc và toàn tỉnh Liêu Ninh, nói chung là miền đất phía tây bắc Trung Quốc, giáp ranh với Mông Cổ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thọ ơn vua Tiêu Tương thẳng tới
Từ bắc phương cả vạn dặm đường
Kế Môn thư tín vẫn thường
Nhạn còn bay tới Hành Dương đều đều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ơn đày thẳng đến chốn Tiêu Tương
Ải bắc Giang Nam vạn dặm trường
Đừng bảo Kế Môn tin tức ít
Hãy còn cánh nhạn đến Hành Dương

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lệnh vua quyết vượt Tiêu Tương
Ải Bắc, Giang Nam vạn dặm đường
Đừng nói Kế Môn tin tức ít
Nhạn bay vẫn đến được Hành Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuân vua khiển trách tới Tiêu Tương,
Ải bắc Giang nam vạn dặm đường.
Đừng nói Kế Môn tin đến ít,
Còn bay cánh nhạn tới Hành Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Vua đày, đi đến Tiêu Tương,
Giang nam, ải bắc đường trường xa xôi.
Kế Môn thư đến thường thôi,
Nhạn còn tung cánh tới trời Hành Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời