Vững như núi áo thô màu đất
Khánh đá hình mi mắt dài lâu
Mấy ai hiểu ý người đâu
Xem người như cỏ thơm sau vườn chùa

tửu tận tình do tại