Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 18:12

衚笳曲

城南虜已合,
一夜幾重圍。
自有金笳引,
能沾出塞衣。
聽臨關月苦,
清入海風微。
三奏高樓曉,
衚人掩涕歸。

 

Hồ già khúc

Thành nam lỗ dĩ hợp,
Nhất dạ kỷ trùng vi.
Tự hữu kim già dẫn,
Năng triêm xuất tắc y.
Thính lâm quan nguyệt khổ,
Thanh nhập hải phong vi.
Tam tấu cao lâu hiểu,
Hồ nhân yểm thế quy.


Tướng quân đời Tần là Lưu Côn bị quân Hồ vây ở Tấn Dương (Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây). Có đêm trăng sáng, Lưu cho nhạc công thổi khèn Hồ giọng ai oán làm cho quân Hồ nhớ nhà. Sớm hôm sau, ở trên lầu cao, Lưu lại cho thổi khèn Hồ ba lượt. Quân Hồ ngao ngán buồn nản, nhân đó Lưu đưa quân phá vỡ trùng vây và đại thắng quân Hồ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thành Nam, Hồ rợp đất
Một tối, mấy vòng vây
Khèn rộn từ đâu ấy
Ra ải, khúc vút bay
Vẳng nghe trăng ải khổ
Reo quyện biển gió lay
Lầu sớm, khèn ba khúc
Lệ Hồ lại gạt đầy


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phía nam thành địch quân tụ họp
Một đêm làm nhiều lớp bao vây
Có bài khèn sắt thổi đây
Khiến người quan ải lệ rơi tủi buồn
Ban đêm cho bài luôn cao thổi
Âm thanh theo gió trỗi tới hồ
Ban ngày ba lượt thổi to
Giặc Hồ rơi lệ từ từ rút lui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành Nam rợp đất quân Hồ,
Một đêm vây mấy vòng bờ thành quân.
Từ đâu đấy rộn khèn vang,
Vút bay ra ải, khúc càng vang xa.
Vẳng nghe trăng ải khổ mà,
Quyện reo biển gió lay xa ra ngoài.
Sớm lầu, ba khúc khèn kêu,
Lệ Hồ lại gạt đầy lều muốn lui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Quân Hồ vây khắp thành Nam,
Một đêm khép chặt thành Nam lắm vòng.
Bỗng đâu khèn vọng lên không,
Thanh âm ai oán động lòng Hồ quân.
Nhớ nhà da diết bâng khuâng,
Sáng sau, ba lượt khèn vang trên lầu.
Quân Hồ ngao ngán thêm sầu,
Đưa tay gạt lệ quay đầu lui quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời