Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 14:50

夜泊廬江聞故人在東林寺以詩寄之

江路經廬阜,
松門入虎溪。
聞君尋寂樂,
清夜宿招提。
石鏡山精怯,
禪枝怖鴿棲。
一澄如悟道,
為照客心迷。

 

Dạ bạc Lư giang văn cố nhân tại Đông Lâm tự dĩ thi ký chi

Giang lộ kinh Lư Phụ,
Tùng môn nhập Hổ Khê.
Văn quân tầm tịch lạc,
Thanh dạ túc Chiêu Đề.
Thạch kính sơn tinh khiếp,
Thiền chi phố cáp thê.
Nhất trừng như ngộ đạo,
Vi chiếu khách tâm mê.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường sông ven núi Lư Sơn
Cửa tùng ngọn suối Hổ vờn quạnh hiu
Nghe anh vui chốn tịch liêu
Tăng ngàn phương đến, buổi chiều trú chân
Đường non khiếp đảm sơn thần
Cành thiền chim núi ẩn thân tựa mình
Gạn lòng chữ ngộ phát sinh
Sáng soi lòng khách tâm tình còn mê

tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đường sông qua núi Lư
Cửa thông vào suối Hổ
Nghe anh tìm ẩn cư
Đêm Chiêu Đề ngụ trọ.
Đường đá núi sợ yêu
Cành thiền chim câu đỗ
Tập trung tâm thức mở
Soi lòng khách mê mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi đường sông nhân qua Lư phụ
Qua cửa thông vào Hổ khê đây
Nghe ông tìm lặng chốn này
Đêm thanh ngủ trọ sư thầy phòng tăng
Đường núi sợ yêu tinh quấy phá
E cành thiền chim quá ngủ đêm
Một khi ngộ được tâm thiền
Vì đời soi chiếu khách triền miên mê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường sông ven núi dọc Lư San
Qua cửa thông vào suối Hổ đàng.
Vui chốn tịch liêu nghe bạn kiếm,
Phòng tăng thanh vắng đêm trú chân.
Đường non khiếp đảm sơn thần quấy,
Chim núi cành thiền tựa ẩn thân.
Ngộ đạo phát sinh lòng gạn đục,
Sáng soi lòng khách còn mê tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dư bài xin xoá

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dư bài xin xoá

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dư bài xin xoá

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dư bài xin xoá

Chưa có đánh giá nào
Trả lời