Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 12:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/10/2008 12:15

答武陵太守

仗劍行千里,
微軀敢一言。
曾為大梁客,
不負信陵恩。

 

Đáp Vũ Lăng thái thú

Trượng kiếm hành thiên lý,
Vi khu cảm nhất ngôn.
Tằng vi Đại Lương khách,
Bất phụ Tín Lăng ân.

 

Dịch nghĩa

Đã mang kiếm đi xa ngàn dặm,
Kẻ hèn này dám thưa một lời:
Rằng nếu đã là khách của thành Đại Lương xưa,
Thì chẳng ai phụ ơn của Tín Lăng Quân đâu.


Vũ Lăng ngày nay là huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Hưởng

Đeo kiếm đi ngàn dặm,
Thân mọn một lời rằng.
Đại Lương, từng là khách,
Đâu phụ nghĩa Tín Lăng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Mang kiếm đi ngàn dặm,
Thân hèn cũng nói năng:
Đại Lương được làm khách,
Ơn nghĩa sáng Tín Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chống gươm đi nghìn dặm,
Lòng nầy tỏ một câu.
Đại Lương làm khách đã lâu,
Tín Lăng ơn nặng dễ đâu quên nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Gươm đeo ngàn dặm xa xôi,
Thân hèn dám quản, một lời xin thưa.
Từng làm khách Đại Lương xưa,
Tín Lăng ơn ấy bao giờ dám quên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chống gươm đi vạn dặm,
Thân mọn dám thưa rằng:
Khách Đại Lương từng trải,
Không quên nghĩa Tín Lăng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mang gươm nghìn dặm ra đi,
Một lời, thân mọn thưa khi lên đường.
Từng là người khách Đại Lương,
Tín Lăng, ân nghĩa, vẫn thường ghi sâu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Là kiếm khách bôn ba ngàn dặm
Kẻ hèn xin thưa bẩm một lời
Đại Lương lưu trú một thời
Tín Lăng ơn nghĩa ngàn đời ghi sâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đeo kiếm đi ngàn dặm
Thân hèn thưa một câu
Khách Đại Lương thuở ấy
Ơn Tín Lăng quên đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mang kiếm đi ngàn dặm
Thân hèn dám một lời
Đại Lương từng là khách
Tín Lăng chẳng phụ người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mang kiếm đã qua ngàn dặm xa,
Kẻ hèn này dám một lời ra:
Nếu là khách Đại Lương ngày cũ,
Chẳng phụ Tín Lăng ân nghĩa qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời