Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)
Tạo ngày 15/09/2007 07:32 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/09/2007 07:36 bởi Vanachi
Vương Ung 王邕, đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo đời Đường. Thơ còn 2 bài.