Hoà hợp âm thanh cầm và sắt
Hai phi đàn réo rắt nhạc chương
Mơ màng tay vuốt trụ sương
Như còn phảng phất mộng trường điểm trang
Trên sóng nước tiếng đàn sơ khởi
Theo gió đưa phơi phới khúc dài
Điệu vui lẫn tiếng bi ai
Theo nhau, khi đứt nối, cài Tam Tương
Đàn chuyển khúc mây vương núi sáng
Nhớ vô cùng Đỗ Nhược lan thơm
Truyền cho ý nở hoa đơm
Tấu vần tao nhã tay vờn cung thương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.