Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/08/2008 03:12

Nào chơi kim kỉm kìm kim
Ta giấu thật kỹ đố tìm cho ra

Nào chơi quật gãy cỏ gà
Sân trường sạch cỏ chẳng ra ngọn nào

Nào chơi thi nhảy qua sào
Lom khom lưng cúi lao xao tiếng cười

Ú tim đi hết một đời
Bao nhiêu bí mật trong thời trẻ con!