Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 14:07

Kim Trọng hài hoa hài văn
Từ Hải oai phong hài võ
Giác Duyên nhẹ nhàng hài cỏ
Hài hoa theo Kiều lưu lạc mươi lăm năm...

Chỉ riêng em, người giới thiệu bảo tàng
Đi hết Truyện Kiều bằng hia bàn chân đất!


Nghi Xuân, 7-3-1982

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch