Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 13:29

Cái giả chiếm chỗ thật
Cái thật thành giả thôi
Đâu chỉ Minh Châu Ngọc
Mà ngay cả con người.

Thật giả hay giả thật
Truy nguyên có ích gì
Đâu chỉ người nước Vệ
Mới có Lã Bất Vi?


10-7-2001