Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 14:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 14:13

Răng muốn trắng, lại đen
Tóc cần đen lại bạc
Chức quền chẳng chịu cao
Chỉ toàn cao huyết áp.

Người thân thì xa cách
Chủ nợ gặp từng giờ
Vui lần tìm không gặp
Buồn bủa vây bất ngờ.

Nói yếu hơi, hụt sức
Ngáy cao giọng, rền vang
Chân bước đi khó nhọc
Hồn còn say lang thang


1995

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch