Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 12:48

Thơ chỉ ngọn lửa nhỏ
Vẽ vừa đủ treo tường cơ quan
Đánh cờ bao phen mất phở
Còn lại tiếng cười ran.

Tiếng cười Phác Văn
Đừng ai chê là nhạt
Có mặt chát nước mắt
Có cay đắng nỗi niềm
Mượn tiếng cười đẻ chấp nhận, nguôi quên.

Là bạn cờ, bạn thơ
Tôi ngược chiều anh về huyết áp
Nếu có thể san sẻ cho nhau chắc anh còn sống được
Dù chỉ để cười
Như từng cười ba, bốn chục năm qua!


6-1996

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch