Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 10:51

"Trăm năm trước chẳng có ta
Trăm năm sau ta chẳng có"
Lời Sư Nương theo tiếng mõ
Rơi rỗng cả chiều mùa đông.

Ta có hay là ta không?
Ta có hay là ta trước?
Hỏi ai, cửa thiền lặng ngắt
Lá khô cũng vẻ nâu sồng.

Ta có hay là ta không
Cốc cốc không không có có
Thân tan vào trong tiếng mõ
Tụ về đức Phật từ bi.

Ta lạc vào chùa chiều nay
Dằng dặc hai miền sau - trước
Phía nào cuộc đời trần tục
Bốn bề chỉ khói hương bay.


1996

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch