Vườn rậm rạp tiếng chim
Mái nhà gianh lấp ló
Khói thơm mùi rạ, rơm.

Đường cau, tràn vệ cỏ
Một lối mòn nho nhỏ
Người đi, bàn chân sương.

Bước xa, đầu ngoái lại
Tán cây đa ngàn tuổi
Ấm lòng kẻ ly hương...

Về quê, hồn thảng thốt
Làng xưa giờ nơi nao?
Nhớ thương, chỉ còn cách
Lần tìm trong chiêm bao.


(06-10-2002)

Nguồn: Nhớ về Đô Lương, NXB Văn hoá - Thông tin, 2006.