Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 10:49

Chia tay mưa khuất lời chào
Đi về phía biển xanh xao sắc trời
Đêm thu buồn nỗi đơn côi
Trăng rằm nguyệt thực, lòng người vẹn không?


Trung thu nguyệt thực, 1997

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch