Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 10:01

Lịch lốc mấy ngày chưa xé:
- Nhà không ai hút thuốc lào

Guốc gỗ gầm giường đế cao:
- Vợ đang đi làm, người thấp

Nước nguội đựng đầy chai, cốc:
-Từ lâu lọ đã hết chè

Bao tải buộc sẵn sau xe:
- Gạo sổ dạo này đong khó...

Bạn đến thăm nhà tôi đó
Cần chi hỏi chuyện gia đình
Biết nhìn là nghe rất rõ
Những lời giới thiệu lặng thinh.


4-1987