Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 10:03

Quê em nước đến gặp trời
Sông về gặp biển, gió khơi gặp buồm
Bến nằm đợi gặp cá tôm
Mùi thơm mực nướng gió nồm gặp nhau
Lưới đèn phơi giữa dòng sâu
Nắng tìm gặp, toả bảy màu long lanh.

Buồm nâu, cát trắng, biển xanh
Áo em đứng đợi bóng anh - riêng màu
Biển chiều sóng dựng theo nhau
Em đừng gọi sóng bạc đầu em ơi
Anh trông nước trẻ như người
Trắng là hoa của xa khơi tặng bờ!

Quê em từ đấy ai ngờ
Anh xa không lẫn, không mờ nhớ thương
Cát leo lên đến tận giường
Tìm rau chỉ gặp một vườn dấu chân
Cá tươi, Mực ống đầy mâm
Bữa ăn gió cuốn mấy lần nghiêng phên.

Quê em anh mới vừa quen
Đã say như say đèn... lạ chưa!


Cửa Nhật Lệ, 8-1973