15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2012 21:18

三艷婦

大婦能調瑟,
中婦詠新詩。
小婦獨無事,
花庭曳履綦。
上客且安坐,
春日正遲遲。

 

Tam diễm phụ

Đại phụ năng điệu sắt,
Trung phụ vịnh tân thi.
Tiểu phụ độc vô sự,
Hoa đình duệ lý kỳ.
Thượng khách thả an toạ,
Xuân nhật chính trì trì.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Hà

Dâu cả dạo ngón đàn
Dâu thứ vịnh tân thi
Dâu út riêng nhàn nhã
Dấu giày lết sân hoa
Khách quý xin an tọa
Ngày xuân trôi chậm rì

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trổ tài dâu cả ngón đàn,
Biết ngâm dâu thứ đôi vần tân thi.
Riêng nhàn dâu út nhã thì,
Dấu giày lê lết bốn bề sân hoa.
Cứ ngồi khách quý an hoà,
Ngày xuân trôi chậm thưởng hoa uống trà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dâu cả có tài dạo ngón đàn,
Tân thi dâu thứ biết gieo vần.
Riêng nàng dâu út còn nhàn nhã
Lê lết dấu giày bốn phía sân.
Khách quý cứ ngồi yên thưởng thức,
Ngày xuân trôi chậm áng mây vần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời