Nghe trước Lý cung phụng
Mình lên đây huýt dài
Đất này đến một bận
Tên tuổi mang trăm đời
Mây trắng bay hừng biển
Trăng trong nhuốm biếc trời
Muốn tìm người đến nữa
Sông Tế lững lờ trôi

tửu tận tình do tại