Có người nhìn ngắm cỏ huyên
Đi xa, suốt đời hối tiếc
Hoa không giải hết ưu phiền
Chỉ khoe một màu xanh biếc

tửu tận tình do tại