Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 21:46

夜過東溪

石苔應可踐,
叢枝幸易攀。
清溪歸路直,
乘月夜歌還。

 

Dạ quá Đông Khê

Thạch đài ưng khả tiễn,
Tùng chi hạnh dị phan.
Thanh khê quy lộ trực,
Thừa nguyệt dạ ca hoàn.

 

Dịch nghĩa

Đá phủ rêu nhưng vẫn đi được,
Cành cây rậm rạp nhưng dễ bám víu.
Đường về nhà theo dòng suối trong thẳng,
Dưới ánh trăng soi vừa đi về nhà vừa ca.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đá rêu nhưng đi được
Cành nhiều bám víu dễ
Đường thẳng bên dòng nước
Ca dưới trăng mà về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đá rêu khôn cản bước chân
Cành cây rậm rạp dễ lần bám leo
Suối trong vang tiếng rì rào
Dưới trăng ca hát lần theo lối về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đá rêu nhưng có thể đi,
Dễ cho bám víu rậm rì cành cây.
Suối trong đường thẳng về ngay,
Dưới trăng soi bước chân ngày về ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đá rêu nhưng có thể còn đi,
Cũng dễ bám vào cành rậm rì.
Đường thẳng về nhà ngay suối mát,
Dưới trăng soi bước ca ngày về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời