Đầu Ngô đuôi Sở đường bao la
Mưa khói thu tàn sóng trắng xa
Chiều tối triều dâng trên sông lạnh
Đầy rừng lá úa tiếng chim ca

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)