Hoa thiến nở dâu xanh tàn hết
Gái coi tằm, không đến mẹ chồng
Dệt xong gấm dạng Tây Xuyên
Liền may thành áo cùng em gái chồng

tửu tận tình do tại