Bên rừng đình vút lên không,
Cánh hồng bay để dư âm xa vời.
Núi hồ ánh giữa chiều rơi,
Trời cao sắc lạnh mù khơi mây đùn.
Mắt nhìn, lệ nhớ nhà tuôn,
Lạ quê “Du tử ngâm” suông không thành.
May nhờ bạn cũ các anh,
Lên cao thành phụng ngày lành bên nhau.

tửu tận tình do tại