Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phan Mạnh Danh (1 bài)
Tạo ngày 20/08/2014 22:06 bởi hongha83
Vương Mạnh Đoan 王孟端 là thi nhân đời Thanh, không rõ năm sinh mất và hàng trạng.