羽林行

長安惡少出名字,
樓下劫商樓上醉。
天明下直明光宮,
散入五陵松柏中。
百回殺人身合死,
赦書尚有收城功。
九衢一日消息定,
鄉吏籍中重改姓。
出來依舊屬羽林,
立在殿前射飛禽。

 

Vũ Lâm hành

Trường An ác thiểu xuất danh tự,
Lâu hạ kiếp thương lâu thượng tuý.
Thiên minh hạ trực minh quang cung,
Tán nhập ngũ lăng tùng bách trung.
Bách hồi sát nhân thân hiệp tử,
Xá thư thượng hữu thu thành công.
Cửu cù nhất nhật tiêu tức định,
Hương lại tịch trung trùng cải tính.
Xuất lai y cựu thuộc vũ lâm,
Lập tại điện tiền xạ phi cầm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Trường An nổi tiếng bọn ác ôn
Uống ăn, cướp đoạt khắp lầu son
Sáng ngày đứng trực cung vua chúa
Ẩn mình trong tùng bách ngũ lăng
Giết người tội chết hàng trăm vụ
Lệnh xá vì công bảo vệ thành
Mai ngày chín cõi đều yên ổn
Hộ tịch quê nhà đổi họ tên
Đi đâu vẫn thuộc quân thị vệ
Đứng bắn chim bay trước điện cung

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhỏ hung ác, Trường An nổi tiếng
Hiếp thương gia, rượu uống say mèm
Ban ngày túc trực Minh Quang,
Ban đêm ăn cướp ở vùng Ngũ Lăng
Trăm lần tội tử hình đã xử
Nhờ công to đại xá lệnh ban
Một khi lệnh đã rõ ràng
Bọn hương lại giúp một đường đổi tên
Ra tù lại Vũ Lâm quân
Đứng ngay trước diện cung cầm bắn chim.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời