Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
17 bài trả lời: 15 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 07:43

十五夜望月寄杜郎中

中庭地白樹棲鴉,
冷露無聲濕桂花。
今夜月明人盡望,
不知秋思落誰家?

 

Thập ngũ dạ vọng nguyệt ký Đỗ lang trung

Trung đình địa bạch thụ thê nha,
Lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa.
Kim dạ nguyệt minh nhân tân vọng,
Bất tri thu tứ tại thuỳ gia?

 

Dịch nghĩa

Ở sân bên trong đất trắng, quạ đậu trên cây
Móc lạnh lặng lẽ ướt đẫm hoa quế
Đêm nay mọi người đều ngắm trăng sáng
Chẳng biết ý thu ở tại nhà ai đây?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sân đất trắng trên cây quạ đậu
Móc âm thầm lạnh thấu quế hoa
Ngắm vầng trăng sáng mọi nhà
Ý thu cảm được riêng là của ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Đất sân trắng, ác nằm cây
Móc rơi hoa quế, ao đầy tiếng không
Đêm nay trăng tỏ người trông
Tứ thu chẳng biết ở cùng nhà ai


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Bóng trăng soi lọt cành nha
Giọt sương đầm tắm cho hoa đua cười
Trông trăng, trăng lại trông người
Đêm thu trăng một, chào ai bây giờ


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa một chữ

Trong phần dịch âm Hán Việt, đề nghị sửa chữ “tại” ở vị trí thứ năm trong câu bốn, thành chữ “lạc”.
Lý do: cho phù hợp với bản nguyên tác chữ Hán.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sân đất trắng trên cây quạ đậu
Móc âm thầm đọng quế hoa tươi
Mọi nhà trăng sáng đều xem cả
Chẳng biết nhà ai thu ý rơi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của thanh tâm

Sân trong đất trắng quạ trên cây
Âm thầm hoa quế lạnh đẫm sương
Trăng sáng đêm nay bao kẻ ngắm
Nào biết nhà ai thu vấn vương.


Sửa cho hay hơn theo ý tôi
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quạ trên cây đất trắng sân ngoài
Sương lạnh thấm hoa quế lặng khơi
Trăng sáng đêm nay người ngắm cả
Ý thu đâu biết lạc nhà ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]