Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 08:21

早秋過龍武李將軍書齋

高樹蟬聲秋巷裏,
朱門冷靜似閒居。
重裝墨畫數莖竹,
長著香熏一架書。
語笑侍兒知禮數,
吟哦野客任狂疏。
就中愛讀英雄傳,
欲立功勳恐不如。

 

Tảo thu quá Long Vũ Lý tướng quân thư trai

Cao thụ thiền thanh thu hạng lý,
Chu môn lãnh tĩnh tự nhàn cư.
Trùng trang mặc hoạ sổ kinh trúc,
Trường trước hương huân nhất giá thư.
Ngữ tiếu thị nhi tri lễ sổ,
Ngâm nga dã khách nhậm cuồng sơ.
Tựu trung ái độc anh hùng truyện,
Dục lập công huân khủng bất như.

 

Dịch nghĩa

Tiếng ve kêu trên cây cao trong ngõ thu
Cửa son vắng vẻ giống nơi ở nhàn
Mấy cành trúc tô đậm trong bức tranh mực
Một giá sách hương thơm xông lên mãi
Trẻ hầu nói cười rất lễ phép
Khách thôn dã ngâm nga tính hơi ngông
Nói chung thích đọc truyện anh hùng
Muốn lập công nhưng chắc không bằng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngõ thu lộng tiếng ve ngân,
Cửa son vắng vẻ chốn nhàn cách riêng.
Mấy cành trúc đậm trong tranh,
Một hàng giá sách thoảng hương bốn bề.
Trẻ cười nói tỏ lễ nghi,
Ngâm nga vài tiếng khách quê ngông cuồng.
Tựu trung thích truyện anh hùng,
Công danh muốn lập, sợ không được bằng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngõ thu cây rậm tiếng ve ran,
Cửa son yên tĩnh tựa cảnh nhàn.
Đậm nét trong tranh, trúc vài khóm,
Ngát hương trên giá, sách một hàng.
Trẻ hầu cười nói trong lễ phép,
Khách ngông ngâm vịnh chốn thôn trang.
Đọc chuyện anh hùng thường ưa thích,
Công danh muốn lập, e dở dang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xóm dưới cây cao rộn tiếng thu
Cửa son vắng lặng thật nhàn cư.
Bức tranh thủy mặc phô cành trúc,
Hàng sách dài thơm ngát án thư.
Thằng tớ tươi cười trông lễ độ,
Lão quê hứng thú giọng ngâm ru.
Nói chung thích đọc anh hùng truyện,
Công trạng người đem sánh họ ư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên cây cao ve thu rộn rã
Nhà cửa son tĩnh tựa nhàn cư
Tranh treo khóm trúc lưa thưa
Trầm hương toả ngát giá thư cao dài
Đứa tớ trai tươi cười lễ độ
Hàng xóm già hứng thú ngâm nga
Anh hùng truyện được chuộng ưa
Công huân e chẳng đúng như hiện hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời