Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 17:13

揚州尋張籍不見

別後知君在楚域,
揚州市裏覓君名。
西江水闊吳山遠,
卻打船頭向北行。

 

Dương Châu tầm Trương Tịch bất kiến

Biệt hậu tri quân tại Sở vực,
Dương Châu thị lý mịch quân danh.
Tây giang thuỷ khoát Ngô sơn viễn,
Khước đả thuyền đầu hướng bắc hành.

 

Dịch nghĩa

Sau lúc xa nhau, được biết ông ở thành phố đất Sở cũ,
Tôi đã tới Dương Châu kiếm ông nhưng không gặp.
Đường sông đi vế phía tây rộng, núi Ngô xa quá,
Tôi bâng khuâng gõ mũi thuyền đi về hướng bắc.


Dương Châu nay là thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Trương Tịch là thi nhân thời Trung Đường, bạn thơ thân thiết của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau xa nhau biết ông ở Sở
Tới Dương Châu thăm hỏi, thấy đâu
Sông tây rộng, núi Ngô xa
Gõ thuyền hướng bắc về nhà cho xong

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sau biệt biết anh đang ở Sở
Dương Châu trong phố lại tìm anh
Tây Giang nước rộng núi Ngô thẳm
Muốn trở đầu thuyền hướng bắc hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời