Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 16:48

野池

野池水滿連秋堤,
菱花結實滿葉齊。
川口雨晴風夏止,
蜻蜓上下魚東西。

 

Dã trì

Dã trì thuỷ mãn liên thu đê,
Lăng hoa kết thực mãn diệp tề.
Xuyên khẩu vũ tình phong hạ chỉ,
Tinh đình thượng hạ ngư đông tây.

 

Dịch nghĩa

Vào thu, ao hoang ứ nước tràn khỏi bờ,
Hoa ấu kết trái, lá ấu um tùm và gọn gàng.
Ngoài cửa sông, mưa đã tạnh, gió mùa hè đã hết,
Chuồn chuồn bay lên bay xuống, cá lội theo hướng đông tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao thu ứ nước thoát bờ đầy
Lá ấu um tùm trái khắp cây
Mùa hạ đã qua, mưa đã tạnh
Chuồn chuồn lên xuống, cá đông tây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ao quê nước ngập liền đê thu
Hoa ấu kết quả nhiều lá đều
Mưa tạnh cửa sông ngừng gió hạ
Chuồn chuồn lên xuống cá bơi đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời