宮前早春

酒幔高樓一百家,
官前楊柳寺前花。
內園分得溫湯水,
二月中旬已進瓜。

 

Cung tiền tảo xuân

Tửu mạn cao lâu nhất bách gia,
Quan tiền dương liễu tự tiền hoa.
Nội viên phân đắc Ôn Thang thuỷ,
Nhị nguyệt trung tuần dĩ tiến qua.

 

Dịch nghĩa

Cờ rượu, lầu cao một trăm nhà,
Dương liễu trước phủ quan, hoa trước chùa.
Trong nội viên chia dòng Ôn Thang,
Trung tuần tháng hai đã tiến dưa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cờ rượu lầu cao một dãy nhà,
Cửa quan dương liễu, cửa chùa hoa.
Nội viên phân tách dòng Ôn thuỷ,
Giữa tiết tháng hai đã tiến dưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên lầu cao trăm người tiệc rượu
Hoa nở đầy, dương liễu thắm tươi
Ngăn nguồn nước nóng tắm hơi
Giữa tháng hai vẫn dưa xơi đều đều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lầu cao cờ rượu cả trăm nhà
Dương liễu trước cung hoa trước chùa
Vườn uyển chia dòng suối nước nóng
Tháng hai giữa độ tiến cung dưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời