涼州詞其二

秦中花鳥已應闌,
塞外風沙猶自寒。
夜聽胡笳折楊柳,
教人意氣憶長安。

 

Lương Châu từ kỳ 2

Tần trung hoa điểu dĩ ưng lan,
Tái ngoại phong sa do tự hàn.
Dạ thính hồ già “Chiết dương liễu”,
Giao nhân ý khí ức Trường An.

 

Dịch nghĩa

Ở đất Tần, hoa sắp tàn, chim bay đi gần hết
Trong khi ngoài quan ải gió cát vẫn còn lạnh lẽo
Ban đêm nghe tiếng Hồ già thổi bài “Chiết dương liễu”
Làm cho (người chiến sĩ) hồi nhớ về đất Trường An.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất Tần hoa rụng chim bay
Biên cương cát nổi heo may lạnh lùng
Kèn Hồ đêm tối não nùng
Ai người mà chẳng gởi lòng Trường An ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất Tần tàn tạ hết hoa chim
Gió cát lạnh lùng chốn ải quan
Đêm vắng kèn Hồ sầu chiết liễu
Khiến lòng vời vợi nhớ Trường An

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của TriThi

Tần Châu chim vắng với hoa tan,
Buốt giá biên cương theo gió ngàn.
Chiết liễu Hồ kèn trót đêm vắng,
Xui ai chí khí vọng Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất Tần hoa rụng chim bay,
Ngoài biên gió cát mỗi ngày lạnh thêm.
Kèn Hồ buồn bả ban đêm,
Ai người không nhớ êm đềm Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất Tần hoa rụng hết chim bay,
Gió cát biên cương bốc lạnh thay!
Đêm thổi kèn Hồ bài “liễu gãy”,
Trường An hồi nhớ mãi đêm ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]