春日與裴迪過新昌里訪呂逸人不遇

桃源面面絕風塵,
柳市南頭訪隱淪。
到門不敢題凡鳥,
看竹何須問主人?
城外青山如屋裏,
東家流水入西鄰。
閉戶著書多歲月,
種松皆作老龍鱗。

 

Xuân nhật dữ Bùi Địch quá Tân Xương lý phỏng Lã dật nhân bất ngộ

Đào Nguyên diện diện tuyệt phong trần,
Liễu thị nam đầu phỏng ẩn luân.
Đáo môn bất cảm đề phàm điểu,
Khán trúc hà tu vấn chủ nhân?
Thành ngoại thanh sơn như ốc lý,
Đông gia lưu thuỷ nhập tây lân.
Bế hộ trước thư đa tuế nguyệt,
Chủng tùng giai tác lão long lân.

 

Dịch nghĩa

Ðào Nguyên luôn luôn xa cách gió bụi đời,
Ðến thăm người ẩn dật ở phía nam chợ Liễu.
Ðến trước cổng nhà, không dám đề chữ “chim tầm thường”,
Ðã ngắm được trúc rồi, đâu cần thăm hỏi chủ nhân.
Núi xanh ngoài thành giống như trong nhà,
Dòng nước nhà bên đông chảy qua nhà hàng xóm bên tây.
Ðã nhiều năm tháng đóng cửa viết sách,
Các cây thông cũng già trổ vỏ sần sùi.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đào Nguyên gió bụi cách đây xa
Nam Liễu thăm ai ẩn chốn này
"Phàm điểu" dám đề lên cổng trước
Chủ nhân chẳng hỏi ngắm tre gầy
Non xanh ngoài quách như trong mái
Nước đổ nhà đông đến xóm tây
Đóng cửa bao năm ngồi viết sách
Hàng thông đã mọc vải rồng đầy


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Bốn mặt nguồn hoa dứt bụi hồng
Đường nam chợ Liễu hỏi thăm ông
Chim thường đề cửa tay không dám
Trúc đẹp giồng vườn mắt thích trông
Chỗ ở núi vây như bức quách
Xóm tây nước chảy tự nhà đông
Quanh năm đóng cửa chăm làm sách
Thông tự trồng ra đã vảy rồng


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối hoa đào tuyệt không gió bụi
Đến phía nam chợ Liễu thăm người
Cửa không dám viết “phượng” rồi
Trúc đà nom thấy, chủ coi không cần
Núi xanh ở ngoại thành nhà đó
Nước nhà đông xuôi đổ nhà tây
Cửa cài viết sách tháng ngày
Thông già sần vỏ giống thay vẩy rồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ðào Nguyên xa cách gió đường trần,
Chợ Liễu đến thăm người ẩn thân.
"Phàm điểu" không đề trên cổng trước,
Ngắm tre đâu hỏi thăm người dân.
Núi xanh thành ngoại như nhà bạn,
Dòng nước nhà đông chảy xóm tây.
Cửa đóng tháng năm chuyên trước tác,
Cây thông già trổ vỏ da sần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời