Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Đường luật
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/04/2006 04:11

春夜竹亭贈錢少府歸藍田

夜靜群動息,
時聞隔林犬。
卻憶山中時,
人家澗西遠。
羨君明發去,
采蕨輕軒冕。

 

Xuân dạ Trúc Đình tặng Tiền thiếu phủ quy Lam Điền

Dạ tĩnh quần động tức
Thời văn cách lâm khuyển
Tức ức sơn trung thời
Nhân gia giản tây viễn
Tiện quân minh phát khứ
Thái quyết khinh hiên miện.

 

Dịch nghĩa

Đêm yên lặng, muôn vật ở trạng thái nghỉ
Nghe tiếng chó sủa cách phía rừng
Chợt nhớ rằng mình đang ở trong núi
Nhà ai bên bờ suối phía tây xa
Sớm mai bạn lên đường
Ta hái rau quyết, khinh thường xe hiên mũ miện


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Đêm yên muôn vật nghỉ ngơi
Giật mình chó sủa rừng ngoài xa xôi
Nhớ ra đang ở núi đồi
Nhà ai xa thẳm bên đồi phía Tây
Tiễn anh mai sớm chia tay
Về vườn quan chức từ nay coi thường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Muôn vật nghỉ ngơi đêm lặng say,
Chợt nghe chó sủa cách rừng cây.
Nhớ ra đang ở miền sơn cước,
Nhà ai xa thẳm bờ suối tây.
Sớm mai ta phải đưa tiễn bạn,
Bỏ mũ quan, làm kẻ hái rau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm vắng lặng không gian im ắng
Chó thoảng tru cách cánh rừng xa
Hẳn ông nhớ chốn rừng già
Nhớ nhà bên suối cách xa xóm làng
Tặng ông mai sớm lên đàng
Vui đời rau quyết, khinh thường lọng xe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Đêm thanh cuộc sống như ngừng
Đôi khi tiếng chó cách rừng vẳng đưa
Chạnh niềm nhớ núi năm xưa
Mé tây che thẳm lưa thưa mấy nhà
Thèm ông mai đã xa ta
Ông ưa dương xỉ hơn là đỉnh chung


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm yên, muôn vật nghỉ ngơi,
Nghe tiếng chó sủa cách nơi phía rừng,
Chợt nhớ đang ở trong bưng,
Nhà ai bên suối phía rừng tây xa.
Mai bạn lên đường về nhà,
Ta hái rau quyết, bỏ ngoài mũ quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Muôn vật đêm tĩnh ngủ yên
Chợt đâu chó sủa rừng bên thoảng ngoài
Lại nhớ thời ở núi đồi
Phía tây khe suối nhà người xa xôi
Quý ông mai đã đi rồi
Hái rau nhàn tản khinh đời ngựa xe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời