渭城曲-送元二使安西

渭城朝雨浥輕塵,
客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒,
西出陽關無故人。

 

Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây

Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.

 

Dịch nghĩa

Tại Vị Thành, mưa ban sáng làm ướt đám bụi mỏng
Quán khách có liễu màu sắc mới mẻ xanh tươi
Xin anh hãy uống cạn chén rượu
Ra khỏi Dương Quan về phía tây e không còn có bạn nữa


Vị Thành nay ở phía tây bắc An Huy, tỉnh Thiểm Tây, xưa là thành Hàm Dương của nước Tần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của K.D

Sáng ra thành Vị mưa vùi
Loi thoi bên quán mấy chồi liễu xanh
Mời anh cạn hết chén quỳnh
Dương Quan ra đó một mình quen ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thành Vị mưa mai ngấm bụi dần,
Xanh xanh quán khách liễu đương xuân.
Khuyên người hãy cạn thêm chung nữa,
Tây đến Dương quan không cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tìm hiểu thêm về 陽關 trong bài 渭城曲 của 王維

Theo chú thích thì Dương Quan là ở huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Còn Vị Thành ở huyện An Huy tỉnh Thiểm tây, Tây An là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Thiểm Tây. Bài thơ "Vị Thành khúc" của Vương Duy còn có tựa đề "Tống Nguyên nhị sứ An Tây" ( Tiễn bác Hai Nguyên đi sứ An Tây). Như vậy phải chăng Vương Duy tiễn bạn từ huyện lên tỉnh mà thôi, chứ đi đâu xa mà tới được huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc. Vậy theo thiển nghĩ của tôi Dương Quan không phải là thành Dương Quan đâu, mà là tên gọi cửa phía tây của Vị Thành đấy! Vì thế bài thơ xin được tạm dịch như sau và mong được các bạn trong Khổng môn chỉ giáo cho.
Mưa sớm Vị Thành thấm bụi bay
Xanh xanh quán trọ liễu mướt thay
Xin anh uống cạn thêm chén nữa
Ra khỏi tây thành ai bạn xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Re: Cảnh Mỹ

Tôi thấy bạn suy diễn không đúng:
1. Địa danh Tây An đó, thời Đường gọi là Trường An, kinh đô của nước Đại Đường.
2. An Tây là 1 trong 4 vùng biên viễn có sự thống trị của nhà Đường (nước ta nằm trong vùng trấn hạt của An Nam đô hộ phủ)
3. Dương Quan là quan ải nằm trên con đường tơ lụa nối thương mại của nước Đại Đường (phương Đông) với các nước phương Tây.
4. Cửa thành người ta không gọi là "quan" mà là "môn": Đông môn, Tây môn, Đức Thắng môn.... chữ "Quan" có 1 nghĩa là: nơi hiểm yếu bố trí binh lính trấn giữ thời cổ đại, ví dụ: quan ải, Gia Dụ quan.... (bạn có thể tra tự điển)
5. Bản dịch của bạn, câu cuối không phù hợp luật thơ Đường. Nay, trên nền bản dịch của bạn, tôi xin dịch nôm na như sau:
Đưa anh Hai Nguyên đi sứ An Tây
Sáng mưa thành Vị bụi thôi bay,
Nhà khách liễu xanh lá mới thay.
Này ông! Ta cạn thêm ly nữa,
Bạn nhậu bói đâu ở mạn Tây.

Kính.
U Cốc Khách

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Gửi U Cốc Khánh

Xin cám ơn sự chỉ giáo của bạn U Cốc Khánh. An Tây và Tây an là khác nhau. Nguyên nhị được cử đi sứ An Tây để củng cố miềm biên viễn của Nhà Đường lúc bấy giờ. Ra khỏi Dương quan là đến vùng bắc Địch. Vì vậy tôi thấy ý kiến của bạn là đúng. Xin cảm ơn. Về dịch bài thơ xin sửa lại (cho phù hợp với địa lý) như sau:
Mưa sớm Vị Thành thấm bịu bay
Xanh xanh quán trọ liễu mướt thay
Xin anh uống cạn thêm chén nữa
Ra khỏi Dương Quan ai bạn đây !
  Câu cuối của bạn U dùng là "bạn nhậu" chắc để "đùa" cho vui thôi. Chúng ta ai cũng biết câu " Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua". Vì thế mà cụ Nguyễn Du có câu: "Sinh tiền bất tận tôn trung tửu, Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi".
Cảnh Mỹ kính

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch vẫn chưa ổn lắm

Việc dịch thơ Đường luật và luật thơ Đường, tôi thấy nên tham khảo thêm trong diễn đàn để sao cho chuẩn. :D
U Cốc Khách

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Vị Thành mưa sớm thấm bụi bay,
Liễu mới xanh xanh quán trọ này.
Chén nữa, khuyên mời anh hãy cạn,
Dương quan bạn hữu mấy người hay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mưa sáng Vị Thành cuốn bụi đi,
Liễu non quán trọ sắc xanh rì.
Nầy chén ly bôi mời ông cạn,
Dương Quan ra khỏi, vắng cố tri.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Tăng

Vị Thành mưa sáng xót dời chân,
Quán khách xanh xanh sắc liễu xuân.
Rượu đưa xin cạn thêm ly nữa,
Ra khỏi Dương Quan không cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tú Nhiên

Sương mai ướt bụi Vị Thành,
Liễu đầu quán trọ sắc xanh biếc ngời.
Mời huynh cạn chén ly bôi,
Dương Quan qua khỏi ai người cố nhân?

Tú Nhiên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối