渭城曲-送元二使安西

渭城朝雨浥輕塵,
客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒,
西出陽關無故人。

 

Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây

Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.

 

Dịch nghĩa

Tại Vị Thành, mưa ban sáng làm ướt đám bụi mỏng
Quán khách có liễu màu sắc mới mẻ xanh tươi
Xin anh hãy uống cạn chén rượu
Ra khỏi Dương Quan về phía tây e không còn có bạn nữa


Vị Thành nay ở phía tây bắc An Huy, tỉnh Thiểm Tây, xưa là thành Hàm Dương của nước Tần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Mưa mai thấm bụi Vị Thành,
Liễu bên quán trọ sắc xanh ngời ngời.
Khuyên anh hãy cạn chén mời,
Dương quan ra khỏi ai người cố tri.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Giáng

Vị Thành mưa sớm mù tăm
Cõi miền bụi ướt thấm dầm ngõ thuôn
Quán mờ liễu thắm xanh buông
Mời anh cạn chén rượu buồn tiễn chân
Tiền trình quan ải tây phân
Đèo truông ra khỏi cố nhân không còn...


(Trích Mùa xuân trong thi ca - Bùi Giáng)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Thị Xuân Đào

Vị thành cát ẩm mưa rơi
Bên ngoài quán trọ liễu phơi mượt mà
Mời chàng chén tiển cùng ta
Một mai Tây xuất ai là cố nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Mượt mà rặng liễu xanh xanh
Bụi rơi buổi sớm Vị Thành mưa bay
Mời anh hãy cạn chén này
Dương Quan đi khỏi biết ai quen mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hữu Vinh @viethoc.org

Vị thành mưa sáng mờ sương bụi
Lữ xá xanh màu sắc liễu xuân
Anh ơi hãy cạn ly này nhé
Qua khỏi Dương Quan ai cố nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Vị Thành mưa sớm bụi bay,
Phố xanh sao ướt đẫm màu liễu tươi.
Mời anh cạn chén ly bôi,
Dương Quan qua khỏi ai người cố nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mưa mai ướt bụi Vị Thành
Quán khách xanh, liễu mấy cành đương xuân
Mời ông cạn rượu tiễn chân
Dương Quan ra khỏi, cố nhân chẳng còn.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Buổi sáng Vị Thành mưa bụi mờ
Liễu buông quán trọ sắc xanh lơ     
Mời anh uống cạn thêm ly rượu   
Xa quá Dương Quan thiếu bạn xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Vị Thành mưa sáng xót dời chân.
Quán khách xanh xanh sắc liễu xuân.
Rượu đưa xin cạn thêm ly nữa,
Ra khỏi Dương Quan không cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vị Thành mưa nén bụi tinh mơ
Quán khách xanh rờn sắc liễu tơ
Chén rượu này xin người uống cạn
Dương Quan ra đó bạn đâu chờ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối