椒園

桂尊迎帝子,
杜若贈佳人。
椒漿奠瑤席,
欲下雲中君。

 

Tiêu viên

Quế tôn nghinh đế tử,
Đỗ nhược tặng giai nhân.
Tiêu tương điện dao tịch,
Dục há vân trung quân.

 

Dịch nghĩa

Ly quế đón con vua,
Hoa đỗ nhược tặng người đẹp.
Nước thơm mùi tiêu nơi chiếu ngọc,
Thần trong mây muốn xuống không?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Rượu quế dâng đế tử,
Đỗ trọng tặng giai nhân.
Tiêu tương đầy chiếu ngọc,
Muốn xuống? người giữa mây.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa quế kính nghinh đế tử,
Hoàng mai nếu tặng giai nhân.
Tiêu tương đặt tựa chiếu ngọc,
Muốn xuống người trong mây vần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ly quế đón con vua,
Người đẹp, hoa lạ tặng.
Nước thơm trên chiếu hoa,
Thần mây muốn hiện xuống?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quế để dâng vua chúa
Đỗ quý tặng giai nhân
Tương tiêu bày chiếu ngọc
Thần mây có xuống chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời