秋夜獨坐

獨坐悲雙鬢,
空堂欲二更。
雨中山果落,
燈下草蟲鳴。
白髮終難變,
黃金不可成。
欲知除老病,
唯有學無生。

 

Thu dạ độc toạ

Độc toạ bi song mấn,
Không đường dục nhị canh.
Vũ trung sơn quả lạc,
Đăng hạ thảo trùng minh.
Bạch phát chung nan biến,
Hoàng kim bất khả thành.
Dục tri trừ lão bệnh,
Duy hữu học vô sinh.

 

Dịch nghĩa

Ngồi một mình buồn tóc mai bạc
Nhà trống không, đã muốn canh hai
Trong cơn mưa trái rừng rơi rụng
Dưới ánh đèn tiếng côn trùng trong cỏ kêu
Tóc bạc rốt cuộc khó mà đổi
Hoàng kim không thể luyện ra được
Muốn biết cách trừ bệnh già lão
Chỉ có cách học "vô sinh" (không sinh ra)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi một mình buồn thương tóc bạc
Nhà vắng hoe vào lúc canh hai
Trong mưa nghe quả rừng rơi
Dưới đèn có tiếng ỉ ôi côn trùng
Tóc đã bạc đừng mong thay đổi
Luyện thuốc tiên nhưng mãi không thành
Muốn trừ bệnh hoạn già sinh
Chỉ còn theo đạo Vô sinh tu hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Ngồi một mình thương đôi mái tóc
Thềm trống tênh trống giục canh hai
Trong mưa rơi quả rừng rơi
Nỉ non tiếng dế chơi vơi bóng đèn
Tóc đã trắng khôn đen trở lại
Phep luyện kim luyện mãi không thành
Muốn trừ già bệnh cho mình
Chỉ còn học phép vô sinh mà trừ


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi một mình buồn bạc tóc mai,
Trống không nhà đã đến canh hai.
Gió mưa làm trái rừng rơi rụng,
Đèn tỏ côn trùng kêu cỏ dài.
Tóc bạc cuối cùng sao đổi được,
Hoàng kim không thể luyện ra ngay.
Cách trừ muốn biết về già lão,
Chỉ cách "vô sinh" cửa Phật đài,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi buồn thương tóc bạc
Nhà vắng lúc canh hai
Quả dại trong mưa rụng
Côn trùng kêu đuốc soi
Thuốc tiên luyện chẳng được
Tóc bạc khó mà thay
Muốn thoát được già bệnh
Phép “Vô sinh” học thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]